Bảng chào giá thang máng cáp tôn ZAM

Bảng chào giá thang máng cáp tôn ZAM

  •  0911.77.08.78 - 0907.526.268
  •  stcvietnam@stc-vn.com
  •  sales.247dichvu@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Bảng chào giá thang máng cáp tôn ZAM

Stt  No. Tên sản phẩm Đvt Đơn giá
 Chiều rộng (W) Chiều cao   (H)(theo độ dày vật liệu)
 MÁNG CÁP0.811.21.52
 Chiều dài tiêu chuẩn: 2500-3000mmTôn ZAM
Máng cáp 60×40
1Máng cáp 60×406040m   32,000   38,000    45,000    53,000    70,000
2Nắp máng cáp 60×406010m   16,000   19,000    23,000    26,000    35,000
Máng cáp 50×50
1Máng cáp 50×505050m   34,000   40,000    48,000    56,000    75,000
2Nắp máng cáp 50×505010m   14,000   16,000    20,000    23,000    31,000
Máng cáp 75×50
1Máng cáp 75×507550m   39,000   46,000    55,000    64,000    86,000
2Nắp máng cáp 75×507510m   19,000   22,000    27,000    31,000    42,000
Máng cáp 100×50
1Máng cáp 100×5010050m   44,000   52,000    62,000    73,000    97,000
2Nắp máng cáp 100×5010010m   24,000   28,000    34,000    40,000    53,000
Máng cáp 100×75
1Máng cáp 100×7510075m   54,000   64,000    76,000    89,000  119,000
2Nắp máng cáp 100×7510010m   24,000   28,000    34,000    40,000    53,000
Máng cáp 100×100
1Máng cáp 100×100100100m   64,000   75,000    90,000  106,000  141,000
2Nắp máng cáp 100×10010010m   24,000   28,000    34,000    40,000    53,000
Máng cáp 150×50
1Máng cáp 150×5015050m   54,000   64,000    76,000    89,000  119,000
2Nắp máng cáp 150×5015010m   34,000   40,000    48,000    56,000    75,000
Máng cáp 150×75
1Máng cáp 150×7515075m   64,000   75,000    90,000  106,000  141,000
2Nắp máng cáp 150×7515010m   34,000   40,000    48,000    56,000    75,000
Máng cáp 150×100
1Máng cáp 150×100150100m   74,000   87,000  105,000  122,000  163,000
2Nắp máng cáp 150×10015010m   34,000   40,000    48,000    56,000    75,000
Máng cáp 200×50
1Máng cáp 200×5020050m   64,000   75,000    90,000  106,000  141,000
2Nắp máng cáp 200×5020010m   44,000   52,000    62,000    73,000    97,000
Máng cáp 200×75
1Máng cáp 200×7520075m   74,000   87,000  105,000  122,000  163,000
2Nắp máng cáp 200×7520010m   44,000   52,000    62,000    73,000    97,000
Máng cáp 200×100
1Máng cáp 200×100200100m   84,000   99,000  119,000  138,000  185,000
2Nắp máng cáp 200×10020010m   44,000   52,000    62,000    73,000    97,000
Máng cáp 250×50
1Máng cáp 250×5025050m   74,000   87,000  105,000  122,000  163,000
2Nắp máng cáp 250×5025010m   54,000   64,000    76,000    89,000  119,000
Máng cáp 250×75
1Máng cáp 250×7525075m   84,000   99,000  119,000  138,000  185,000
2Nắp máng cáp 250×7525010m   54,000   64,000    76,000    89,000  119,000
Máng cáp 250×100
1Máng cáp 250×100250100m   94,000  111,000  133,000  155,000  207,000
2Nắp máng cáp 250×10025010m   54,000   64,000    76,000    89,000  119,000
Máng cáp 300×50
1Máng cáp 300×5030050m   84,000   99,000  119,000  138,000  185,000
2Nắp máng cáp 300×5030010m   64,000   75,000    90,000  106,000  141,000
Máng cáp 300×75
1Máng cáp 300×7530075m   94,000  111,000  133,000  155,000  207,000
2Nắp máng cáp 300×7530010m   64,000   75,000    90,000  106,000  141,000
Máng cáp 300×100
1Máng cáp 300×100300100m  104,000  122,000  147,000  171,000  229,000
2Nắp máng cáp 300×10030010m   64,000   75,000    90,000  106,000  141,000
Máng cáp 350×50
1Máng cáp 350×5035050m   94,000  111,000  133,000  155,000  207,000
2Nắp máng cáp 350×5035010m   74,000   87,000  105,000  122,000  163,000
Máng cáp 350×75
1Máng cáp 350×7535075m  104,000  122,000  147,000  171,000  229,000
2Nắp máng cáp 350×7535010m   74,000   87,000  105,000  122,000  163,000
Máng cáp 350×100
1Máng cáp 350×100350100m  115,000  134,000  161,000  188,000  251,000
2Nắp máng cáp 350×10035010m   74,000   87,000  105,000  122,000  163,000
Máng cáp 400×50
1Máng cáp 400×5040050m  104,000  122,000  147,000  171,000  229,000
2Nắp máng cáp 400×5040010m   84,000   99,000  119,000  138,000  185,000
Máng cáp 400×100
1Máng cáp 400×100400100m  125,000  146,000  175,000  204,000  273,000
2Nắp máng cáp 400×10040010m   84,000   99,000  119,000  138,000  185,000
Máng cáp 400×150
1Máng cáp 400×150400150m  145,000  170,000  203,000  237,000  317,000
2Nắp máng cáp 400×15040010m   84,000   99,000  119,000  138,000  185,000
Máng cáp 500×50
1Máng cáp 500×5050050m  125,000  146,000  175,000  204,000  273,000
2Nắp máng cáp 500×5050010m  104,000  122,000  147,000  171,000  229,000
Máng cáp 500×100
1Máng cáp 500×100500100m  145,000  170,000  203,000  237,000  317,000
2Nắp máng cáp 500×10050010m  104,000  122,000  147,000  171,000  229,000
Máng cáp 500×150
1Máng cáp 500×150500150m  165,000  193,000  232,000  270,000  360,000
2Nắp máng cáp 500×15050010m  104,000  122,000  147,000  171,000  229,000
Máng cáp 600×100
1Máng cáp 600×100600100m  165,000  193,000  232,000  270,000  360,000
2Nắp máng cáp 600×10060010m  125,000  146,000  175,000  204,000  273,000
Máng cáp 600×150
1Máng cáp 600×150600150m  185,000  217,000  260,000  303,000  404,000
2Nắp máng cáp 600×15060010m  125,000  146,000  175,000  204,000  273,000
Máng cáp 600×200
1Máng cáp 600×200600200m  205,000  240,000  288,000  336,000  448,000
2Nắp máng cáp 600×20060010m  125,000  146,000  175,000  204,000  273,000
Máng cáp 800×100
1Máng cáp 800×100800100m  205,000  240,000  288,000  336,000  448,000
2Nắp máng cáp 800×10080010m  165,000  193,000  232,000  270,000  360,000
Máng cáp 800×150
1Máng cáp 800×150800150m  225,000  264,000  317,000  369,000  492,000
2Nắp máng cáp 800×15080010m  165,000  193,000  232,000  270,000  360,000
Máng cáp 800×200
1Máng cáp 800×200800200m  245,000  287,000  345,000  402,000  536,000
2Nắp máng cáp 800×20080010m  165,000  193,000  232,000  270,000  360,000
Máng cáp 1000×100
1Máng cáp 1000×1001,000100m  245,000  287,000  345,000  402,000  536,000
2Nắp máng cáp 1000×1001,00010m  205,000  240,000  288,000  336,000  448,000
Máng cáp 1000×150
1Máng cáp 1000×1501,000150m  265,000  311,000  373,000  435,000  580,000
2Nắp máng cáp 1000×1501,00010m  205,000  240,000  288,000  336,000  448,000
Máng cáp 1000×200
1Máng cáp 1000×2001,000200m  285,000  334,000  401,000  468,000  624,000
2Nắp máng cáp 1000×2001,00010m  205,000  240,000  288,000  336,000  448,000
*Ghi chú:
– Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

 

Facebook comment

Facebook comment

Tư vấn 24/7

 stcvietnam@stc-vn.com
 sales.247dichvu@gmail.com
 0911.77.08.78 - 0907.526.268

Sản phẩm mới nhất

Tin mới nhất

Visitor Counter

Quảng Cáo

Quảng Cáo