Deepsea DSE 5510

Deepsea DSE 5510

  DSE5510 là môđun điều khiển động cơ tự động, được thiết kế để cung cấp chức năng chia sẻ tải cao cấp cho các bộ phát điện diesel và khí đốt, bao gồm các động cơ không dùng điện tử và điện tử. Module này cũng cung cấp các tính năng giám sát động cơ và bảo vệ tuyệt vời. Các chức năng tải chia sẻ của mô-đun bao gồm, đồng bộ hóa tự động với tích hợp đồng bộ và
đóng cửa xe buýt chết. Các đầu ra trực tiếp và linh hoạt từ mô đun được cung cấp để cho phép kết nối đến các bộ điều tốc tốc độ thường được sử dụng và bộ điều chỉnh điện áp tự động (AVRs).

Download Castologue Deepsea DSE 5510

  •  0911.77.08.78 - 0907.526.268
  •  stcvietnam@stc-vn.com
  •  sales.247dichvu@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Deepsea DSE 5510

  DSE5510 là môđun điều khiển động cơ tự động, được thiết kế để cung cấp chức năng chia sẻ tải cao cấp cho các bộ phát điện diesel và khí đốt, bao gồm các động cơ không dùng điện tử và điện tử. Module này cũng cung cấp các tính năng giám sát động cơ và bảo vệ tuyệt vời. Các chức năng tải chia sẻ của mô-đun bao gồm, đồng bộ hóa tự động với tích hợp đồng bộ và
đóng cửa xe buýt chết. Các đầu ra trực tiếp và linh hoạt từ mô đun được cung cấp để cho phép kết nối đến các bộ điều tốc tốc độ thường được sử dụng và bộ điều chỉnh điện áp tự động (AVRs).
Mô-đun này được thiết kế để kết hợp tối đa 16 máy phát điện và 16 nguồn điện chính (tiện ích) tối đa 20 trong một hệ thống, ví dụ: 16 máy phát điện và 4 nguồn cung cấp điện (DSE5560 được yêu cầu để đồng bộ với nguồn điện / thiết

Facebook comment

Facebook comment

Tư vấn 24/7

 stcvietnam@stc-vn.com
 sales.247dichvu@gmail.com
 0911.77.08.78 - 0907.526.268

Sản phẩm mới nhất

Tin mới nhất

Visitor Counter

Quảng Cáo

Quảng Cáo